INVESTOR RELATIONS


Invest in green technology

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.)

Styrelsen har utsett Jim Larsson till ny VD och koncernchef för ELLWEE AB...

Read More
Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

Extra bolagsstämman i ELLWEE (publ), 559213–3739, (”Bolaget”) ägde rum...

Read More
ELLWEE marknadsför och säljer sina produkter via Amazon.com

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) kommer inom kort att börja...

Read More